Cách Bày Chén Nước Trong Thờ Cúng – Ngai, khay chén thờ

0,0

Theo phong tục thờ cúng của người Việt, nếu thắp hương cúng gia tiên nên dùng 3 chén nước.

Thắp hương tế thánh thần nên dùng 5 chén nước.

Trong phong thủy, nước được xem là dòng chảy tài lộc mang đến vượng khí cho gia chủ.

Việc thờ nước còn thể hiện sự tôn trọng, thành kính đối với các bậc thần linh, thánh thần, tổ tiên.