Đúc chuông đồng – Đồ Đồng Hưng Thịnh

0,0

Tại Đồ Đồng Hưng Thịnh, những nghệ nhân làng nghề Ý Yên, Nam Định kế thừa kinh nghiệm bí truyền từ cha ông đã đem bàn tay khéo léo, thuần thục của mình cùng ngọn lửa nhiệt huyết với nghề đã tạo ra những quả chuông đồng đạt độ tinh xảo sắc nét, sống động đến từng chi tiết.