Tượng đồng danh nhân – Đồ Đồng Hưng Thịnh

0,0

Bày tỏ lòng biết ơn với những vị anh hùng của dân tộc, những vĩ nhân trong lịch sử thế giới, nổi bật là các mẫu tượng đồng Bác Hồ toàn thân, bán thân, tượng Võ Nguyên Giáp, tượng Đức Thánh Trần,…