Trống Đồng Đông Sơn – Đồ Đồng Hưng Thịnh

0,0

Với nghề đúc Đồng, người Việt từ thuở sơ khai đã tạo nên cả một nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng mà kiệt tác tiêu biểu chính là Trống Đồng. Một trong những biểu tượng văn hóa của Việt Nam.

Danh mục: