Trống đồng đúc nổi thủ công bằng đồng đỏ – Đồ Đồng Hưng Thịn

0,0

Ở mỗi dân tộc, trong buổi bình minh lịch sử của mình thường được đánh dấu bằng một công trình kỳ diệu. Tại VN, đó chính là trống đồng. Đây là biểu tượng của văn hoá Việt Nam từ thời kỳ Đông Sơn.

Danh mục: