Tượng chân dung ông bà, cha mẹ – Đồ Đồng Hưng Thịnh

0,0

Thể hiện sự kính trọng và tình cảm gắn bó, yêu thương của thế hệ con cháu đối với những bậc sinh thành. Đúc tượng đồng chân dung là việc làm vô cùng ý nghĩa của các gia đình trong những dịp lễ mừng thọ, thượng thọ.