Tượng Đồng Trần Hưng Đạo – Biểu Tượng Văn Hóa Của Việt Nam

0,0

Tượng Đồng Trần Hưng Đạo – Biểu Tượng Văn Hóa Của Việt Nam

Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn giữ một vai trò vị trí hết sức đặc biệt. Từ một danh tướng của vương triều Trần ông đã vươn đến một biểu tượng văn hóa, trở thành Đức Thánh Trần trong đời sống tâm linh tín ngưỡng của người Việt Nam.